Komunikat:31

Komunikat nr 31

Nowa przestrzeń nazw pojawiła się na Słowniku online gramatyki języka japońskiego - Synonimy, w której zamieszczać będę wpisy na temat rozróżnienia użycia synonimicznych, czy bliskoznacznych konstrukcji składniowych, czy form gramatycznych.

Aby śledzić wpisy, najlepiej zasubskrybować kanał RSS sekcji:

Subskrybuj synonimy:

Subscribe in a reader

Można również przeszukiwać według indeksu synonimów.

Ponadto, wszystkie indeksy Słownika zostały zebrane na jednej stronie, co ułatwi korzystanie z nich.

Szukaj w całym Słowniku:

Ważne strony
Główna Katalog ogólny Indeksy Kategorie Definicje Forum Kanały RSS O autorze Kontakt