Definicja:Postpozycja

Postpozycja

助詞 joshi określana jest po polsku jako postpozycja (we wcześniejszych opracowaniach: partykuła). Jest synsyntagmatyczna (niesamodzielna składniowo - nie może być sama częścią zdania poza zdaniami 'metajęzykowymi' typu:

ここに何が必要ですか。 「は」が必要だと思います。 Koko ni nani ga hitsuyō desu ka? "Wa" ga hitsuyō da to omoimasu. Co tu jest potrzebne? Myślę, że "wa".)

Z zasady postpozycje występują po taigenach, choć niektóre z nich mogą też pojawiać się po pewnych formach predykatywnych (czasownikach i przymiotnikach).

Wśród japońskich postpozycji wyróżnia się następujące podgrupy:

  • 格助詞 kakujoshi postpozycje przypadków - ponieważ z reguły pełnią podobną funkcję składniową, co przypadki w językach fleksyjnych. Jest ich 11
  • 係助詞 kakarijoshi (worek bez dna o nieprecyzyjnie określonej klasyfikacji, po polsku czasem nazywane partykułami modalnymi!). Należą tutaj: は、も、こそ、さえ
  • 終助詞 shūjoshi postpozycje końcowe - stoją zwykle na końcu zdania po różnorodnych formach czasownika i przymiotnika.

Osobną grupę stanowią tzw. 複合助詞 fukugōjoshi postpozycje złożone - powstałe z połączenia prostej postpozycji z określoną formą czasownika (zwykle formą konektywną). Konotują one bardziej złożone znaczenia, np. について 'o jakiejś treści' (opowiadać o czymś).

Zobacz również: Indeks postpozycji.

Szukaj w całym Słowniku:

Ważne strony
Główna Katalog ogólny Indeksy Kategorie Definicje Forum Kanały RSS O autorze Kontakt

stat4u