Definicja:Klasyfikator

Klasyfikator

Klasyfikatory (inaczej zwane też: słowami liczącymi) to sufiksy dołączane do liczebników i zaimka nieokreślonego 何 nan,[1] definiujące do jakiej klasy pojęciowej należy dany obiekt i w związku z tym jak należy go policzyć. Klasyfikatorów jest w języku japońskim ponad 600.[2][3]


Przypisy:

  1. W przypadku postawienia klasyfikatora po zaimku nan otrzymujemy pytanie 'ile?'. Ponieważ w japońskim jest ponad 600 klasyfikatorów, tyle też jest wersji pytania 'ile?' - w zależności od tego, do jakiej klasy obiektowej należy to, co liczymy.
  2. Zobacz również: tabelę klasyfikatorów.
  3. Klasyfikatorów używa się jeszcze m.in.: 1) do wyrażenia braku jakiegokolwiek reprezentanta danej klasy obiektowej w konkretnej lokalizacji ('nie ma ani jednego'), co dokonuje się poprzez konstrukcję: liczebnikichi + odpowiedni klasyfikator + postpozycja も + przeczenie w czasowniku, np. 一台もありません ichidai mo arimasen nie ma ani jednej maszyny; 2) do tworzenia liczebników porządkowych, co wyraża się w następujący sposób: odpowiedni liczebnik + odpowiedni klasyfikator + sufiksme, np. 五枚目シングル gomaime shinguru piąty singiel.

Szukaj w całym Słowniku:

Ważne strony
Główna Katalog ogólny Indeksy Kategorie Definicje Forum Kanały RSS O autorze Kontakt

stat4u