wiki:Założenia metodyczne

Założenia metodyczne

Na tej stronie znajdziesz wyjaśnienia, w jaki sposób autor będzie tworzył ten Słownik, z jakich opracowań korzysta, czy jaka będzie struktura wpisów.

Przedmiot opisu

Słownik opisuje zjawiska gramatyczne współczesnego języka japońskiego w jego standardowej, ogólnonarodowej odmianie (czyli tzw. 標準語 hyōjungo). Co prawda, na dalszym etapie mogą pojawić się nieliczne wpisy na temat dialektów, jednak z założenia Słownik nie traktuje o gramatyce w dialektach japońszczyzny.

Zakres opisywanych zagadnień

Słownik ma objąć wszystkie zjawiska gramatyczne wymagane na poszczególnych poziomach międzynarodowego egzaminu z języka japońskiego - JLPT, co oczywiście stanowi tylko wycinek gramatyki współczesnej japońszczyzny. Po zakończeniu tego pierwszego etapu autor nie wyklucza poszerzenia ram Słownika o opis pozostałych zagadnień gramatycznych. Jednakże, już nawet na tym pierwszym etapie ujęcia materiału z egzaminów JLPT należy spodziewać się około 3000 wpisów na Słowniku.

Klasyfikacja i struktura wpisów

Ponieważ Słownik będzie przyrastał w sposób niemetodyczny (autor nie dysponuje czasem, by opracowywać Słownik po kolei, idąc za którymś z popularnych podręczników - raczej będzie dodawał wpisy na różnych poziomach językowych, by zaspokoić głównie potrzeby swoich studentów, a później zasypywał luki), atomizacja poszczególnych wpisów jest warunkiem powodzenia (choć pewnie skutkować to będzie ogromną liczbą artykułów na Słowniku) - gdzieś jednak należało postawić granice bezzasadnemu mnożeniu artykułów.

Stąd:

 • poszczególne, bardziej złożone zjawiska gramatyczne będą opisywane w haśle podstawowej jednostki, nie będą samodzielnymi wpisami (np. ことがある będzie opisane pod こと). Ze względu na taki, a nie inny sposób tworzenia Słownika wielokrotnie może się zdarzać, że opis bardziej złożonej jednostki pojawi się wcześniej, a dopiero potem autor uzupełni wpis na temat jednostki podstawowej
 • jeśli formalnie ta sama jednostka używana jest w różnych znaczeniach (np. wszystkie znaczenia japońskiej strony biernej), będzie to zawarte w tym samym artykule
 • natomiast, jeśli to są różne jednostki, to podejście autora jest dwojakie:
  • jeżeli różnica wynika wyłącznie z łączliwości z odmiennymi formami czasownika, a w jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z tą samą częścią mowy (np. 食べてから tabete kara vs. 食べたから tabeta kara, czy したことがある vs. することがある), to ich opis będzie zawarty w tym samym artykule
  • jeżeli to są różne części mowy (np. ga jako postpozycja i ga jako spójnik), to oczywiście ich opis znajdzie się w osobnych artykułach
 • warianty synonimiczne (np. różne określenia konieczności, przymusu: しなければならない、しなくてはならない、しなくてはいけない、しなくてはだめだ) będą w osobnych artykułach, jednak w tym kontekście pojawi się artykuł zbiorczy - choć do takich artykułów zbiorczych, objaśniających zakres użycia poszczególnych konstrukcji synonimicznych bardziej użytecznym miejscem będzie osobna przestrzeń nazw w obrębie tego Słownika)
 • dodatkowo, od czasu do czasu pojawiać się będą artykuły objaśniające używane w opisach Słownika terminy gramatyczne - wszystkie te definicje będzie można znaleźć w Indeksie definicji
 • wszystkie konstrukcje gramatyczne podawane będą w stylu prostym (charakterystycznym dla rozmowy pomiędzy bliskimi znajomymi, przyjaciółmi, w rodzinie), czyli np. czasowniki w formie słownikowej 食べる taberu, 来る kuru, spójka w formie: だ, przymiotniki predykatywne: 美しい utsukushii, przymiotniki niepredykatywne: 綺麗だ kirei da
 • wszystkie przykłady językowe opatrzone są transkrypcją, o ile zawarte są w nich kanji. Nie będą transkrybowane przykłady zapisane w całości hiraganą lub katakaną. Natomiast, absolutnie każdy przykład językowy zostanie zaopatrzony w tłumaczenie na polski
  • szczegółowe uwagi odnośnie transkrypcji: transkrypcja przykładów językowych generalnie hołduje zasadom tzw. rōmaji (transkrypcji Hepburna) - urzędowo obowiązującej w Polsce transkrypcji współczesnego języka japońskiego. Odstępstwa od rōmaji w tym Słowniku: 1. postpozycje pisane są osobno (bez dywizu), natomiast końcówki postwerbalne (jodōshi) - łącznie z czasownikiem (przykład: 彼に騙された Kare ni damasareta. Zostałem oszukany przez niego); 2. zbitki 2 postpozycji pisane są łącznie, podobnie jak połączenie liczebnika z klasyfikatorem (przykład: 庭には鶏が二羽います。 Niwa niwa niwatori ga niwa imasu. W ogrodzie są dwie kury); 3. sufiksy pisane są łącznie z poprzedzającym rzeczownikiem/zaimkiem (np. karera oni), z wyjątkiem sufiksów po nazwach własnych, które oddzielane będą dywizem (np. Mika-chan Mika, Biwa-ko jezioro Biwa, Honda-sha firma Honda); 4. prefiks honoryfikatywny o-/go- jest zawsze zapisywany łącznie z następującym rzeczownikiem/zaimkiem (np. okane pieniądze, oikutsu ile lat, gorenraku kontakt, gosōdan porada)
 • autor Słownika nie wymyśla przykładów językowych samemu. Nie będą to też przykłady z popularnych podręczników, czy słowników papierowych, ponieważ te nie zostały wydane na otwartych licencjach. Jedynymi źródłami przykładów do tego Słownika będą:
  • zrównoważony korpus współczesnego pisanego języka japońskiego - KOTONOHA (oznaczenie: KH przy przykładzie)
  • słownik Weblio (oznaczenie: WB).

Grupa docelowa

Autor kieruje ten Słownik do wszystkich uczących się języka japońskiego w Polsce, czy poprzez język polski. Początkowo, najwięcej wpisów będzie na poziomie podstawowym, jednak stopniowo autor zamierza doprowadzić Słownik również do poziomu zaawansowanego. Trudno oszacować tempo przyrastania wpisów, ale można założyć, że będzie to ok. 8-10 zjawisk gramatycznych na tydzień.

Jak posługiwać się Słownikiem?

Na Intro znajdziesz informacje, jak przeszukiwać Słownik po różnorodnych indeksach. Natomiast, na stronie O Słowniku dowiesz się, gdzie można śledzić wpisy ze Słownika w social mediach. Najwygodniej uczynić to poprzez subskrypcję poszczególnych kanałów RSS z nowościami ze Słownika. Zaś 10 ostatnich wpisów ze Słownika znajdziesz zawsze na stronie Aktualności.

Śledź Słownik w social mediach:

RSS Twitter Google+ LinkedIn Instagram

Icon design by: Abhishek Pipalva

Komunikaty techniczne

Autor, by dokumentować na bieżąco proces tworzenia, rozwijania Słownika, publikuje codziennie komunikat/-y techniczne na temat wdrożonych nowych rozwiązań, funkcjonalności, kierunku rozwoju projektu. Komunikaty te można subskrybować przez osobny kanał RSS, można też przeglądać archiwum komunikatów.

Poprawność, wartość merytoryczna Słownika

Słownik online gramatyki języka japońskiego jest projektem naukowym, stawia sobie za cel opis gramatyki japońskiej zgodnie z najnowszymi badaniami w obszarze językoznawstwa. Autor niejednokrotnie będzie zaznaczał, że dane zjawisko kiedyś było opisywane, czy definiowane inaczej (np. zdania dwupodmiotowe, postpozycje przypadków). Pełną odpowiedzialność za poprawność merytoryczną artykułów hasłowych i koncepcję Słownika (w granicach zdrowego rozsądku) bierze na siebie autor, dr Krzysztof Wojciech Olszewski. Słownik niejednokrotnie będzie linkował do zewnętrznych materiałów do nauki japońskiego innych autorów, udostępnionych na otwartej licencji. Jednakże, autor Słownika nie bierze pełnej odpowiedzialności za treść tych materiałów.

Publikacja

Słownik online gramatyki języka japońskiego jest publikacją elektroniczną, udostępnianą online pod adresem: http://www.japanesegrammar.pl. W przyszłości autor zamierza wydać Słownik lub jego część w postaci e-booka i/lub publikacji książkowej. Jednakże, już teraz wszystkie artykuły hasłowe są na bieżąco zamieszczane w sieci na serwisie Figshare i mają nadany identyfikator cyfrowy DOI, co zawsze jest uwidocznione u dołu artykułu.

Prawa autorskie

Słownik jest projektem dydaktycznym, udostępnianym na otwartej licencji Creative Commons - patrz: strona Prawa autorskie. Autor zachęca wszystkich czytelników do korzystania ze Słownika, reblogowania wpisów w social mediach, czy na własne strony, blogi, itp. pod warunkiem niezmieniania treści i zachowania linku do źródła oraz podania autora wpisu.

Współpraca przy Słowniku

Na chwilę obecną autor nie zakłada zapraszania czytelników do współpracy przy tworzeniu Słownika - ze względu na zakładaną wielkość Słownika nie byłby w stanie zapanować nad spójnością merytoryczną, gdyby Słownik prowadzony był jako otwarta wiki. Dlatego, wbrew podstawowej idei Mediawiki, autor postanowił zamknąć całkowicie możliwość dyskusji (w ramach wiki - dyskutować można jak najbardziej w komentarzach Disqusa u dołu każdej strony, do czego autor gorąco zaprasza), czy tworzenia kont przez użytkowników (również dla ochrony przed spamerskimi botami). Słownik jest prywatną wiki, udostępnianą użytkownikom do czytania. Być może w przyszłości kierunek rozwoju Słownika będzie inny.

Jednakże, autor serdecznie zachęca wszystkich do komentowania, dzielenia się spotrzeżeniami, wskazywania na ewentualne błędy (nobody's perfect) w artykułach słownikowych. Można to uczynić we wszystkich social mediach, do których reblogowane będą wpisy ze Słownika - na Twitterze, Google+; jak również w komentarzach dostępnych pod każdym artykułem hasłowym Słownika lub nawet wpisując się do Księgi Gości: Szablon:Guestbook. Możesz również skontaktować się za mną poprzez stronę: Kontakt.

Śledź Słownik w social mediach:

RSS Twitter Google+ LinkedIn Instagram

Icon design by: Abhishek Pipalva

Wykorzystywane opracowania

W trosce o merytoryczną wartość Słownika autor wykorzystuje najnowsze opracowania, podręczniki, słowniki z obszaru językoznawstwa japońskiego, w tym m.in. (podaję linki do księgarni Amazon):

 • i inne

DOI: 10.6084/m9.figshare.4508807 Published on Figshare

Szukaj w całym Słowniku:

Ważne strony
Główna Katalog ogólny Indeksy Kategorie Definicje Forum Kanały RSS O autorze Kontakt

stat4u