wiki:Prawa autorskie

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do koncepcji Słownika, jak również do treści poszczególnych wpisów zachowuje autor, dr Krzysztof Wojciech Olszewski, który bierze pełną odpowiedzialność (w granicach zdrowego rozsądku) za poprawność merytoryczną wpisów. Jeśli autor wykorzysta w artykułach Słownika materiały obce, to będą to wyłącznie materiały udostępnione na otwartej licencji.

Wszystkie wpisy ze Słownika udostępniane są na otwartej licencji CC BY-SA 4.0), która dopuszcza reblogowanie, kopiowanie na własne blogi, strony internetowe, czy dowolne wykorzystanie materiałów dydaktycznych (włącznie z wykorzystaniem komercyjnym), jak również tworzenie własnych wersji pod warunkiem zaznaczenia źródła oraz autorstwa materiału.

Licencja Creative Commons
Słownik online gramatyki języka japońskiego by Krzysztof Wojciech Olszewski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.japanesegrammar.pl/w/wiki:Informacje_prawne.

DOI: 10.6084/m9.figshare.4508810 Published on Figshare

Szukaj w całym Słowniku:

Ważne strony
Główna Katalog ogólny Indeksy Kategorie Definicje Forum Kanały RSS O autorze Kontakt

stat4u