wiki:Informacje prawne

Informacje prawne

Wszelkie prawa autorskie do koncepcji Słownika, jak również do treści poszczególnych wpisów i zamieszczonych tutaj materiałów, prezentacji, infografik, prezi, klipów multimedialnych zachowuje autor, dr Krzysztof Wojciech Olszewski (o ile nie zaznaczono inaczej - w przypadku materiałów innych autorów, dostępnych na otwartej licencji Creative Commons, które będą linkowane w artykułach Słownika), który bierze pełną odpowiedzialność (w granicach zdrowego rozsądku) za poprawność merytoryczną wpisów.

Wszystkie wpisy ze Słownika udostępniane są na otwartej licencji CC BY-SA 4.0, która dopuszcza reblogowanie, kopiowanie na własne blogi, strony internetowe, czy dowolne wykorzystanie materiałów dydaktycznych (włącznie z wykorzystaniem komercyjnym), jak również tworzenie swoich wersji pod warunkiem zaznaczenia źródła oraz autorstwa materiału.

Licencja Creative Commons
Słownik online gramatyki języka japońskiego by Krzysztof Wojciech Olszewski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.japanesegrammar.pl/w/wiki:Informacje_prawne.

Oświadczenie o prawach autorskich

Poniższa tabela natomiast podaje - zgodnie z wymogami Wikimedia Commons - wszystkie pliki multimedialne, opublikowane przez autora Słownika właśnie na Wikimedia Commons. Jest to konieczne ze względu na mechanizm potwierdzania praw autorskich przy umieszczaniu plików na Wikimedia Commons.[1] Do każdego pliku dołączony jest identyfikator cyfrowy DOI, by uwiarygodnić autorstwo materiałów.[2]

Niniejszym zaświadczam, że jestem jedynym właścicielem wyłącznych majątkowych praw autorskich do następujących utworów:

Autor pliku Nazwa pliku na Wikimedia Commons DOI Rodzaj licencji
Krzysztof Wojciech Olszewski Czasowniki dawania i otrzymywania.png 10.6084/m9.figshare.3101065.v1 CC BY-SA 4.0

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wspomnianych utworów na zasadach licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, wersja 4.0 ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl ). Jestem świadomy, że udostępniając tę pracę na wyżej wspomnianej licencji zgadzam się na jej komercyjne wykorzystanie i modyfikacje w zależności od potrzeb użytkowników. Wiem, że autorzy zachowują osobiste prawa autorskie do wspomnianej pracy i że, o ile wyrażają taką wolę, ich autorstwo musi być uznane na zasadach wybranej powyżej licencji. Modyfikacje wprowadzone do pracy nie będą natomiast przypisywane tym autorom. Jestem świadomy, że licencja odnosi się tylko do kwestii prawno-autorskich, zastrzegam sobie prawo do podjęcia działań w stosunku do osób wykorzystujących w/w utwory w sposób sugerujący paszkwil czy zniesławienie oraz w przypadkach naruszania przez takie osoby praw osobistych, praw pokrewnych czy ograniczeń związanych ze znakami towarowymi. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażonej niniejszym zgody nie mogę cofnąć i że utwory, na wykorzystanie których wyraziłem zgodę mogą być bezterminowo przechowywane w dowolnej formie elektronicznej w projektach Wikimedia.

09.01.2017 Krzysztof Wojciech Olszewski

Zobacz również:

  • wkład autora w projekty siostrzane Wikimedia: Zobacz wkład autora Słownika w inne projekty Wikimedia:
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikibooks

Przypisy:

  1. Patrz również: strona o pozwoleniach.
  2. Wszystkie materiały można znaleźć na koncie autora, Krzysztofa Olszewskiego na Figshare.

Szukaj w całym Słowniku:

Ważne strony
Główna Katalog ogólny Indeksy Kategorie Definicje Forum Kanały RSS O autorze Kontakt

stat4u