Formy proste 1

#japgramjiten Jeśli uczysz się japońskiego przynajmniej dłużej niż miesiąc 😉 to zapewne już wiesz, że w tym języku istnieje kilka stylów wypowiedzi. Z grubsza wydziela się 2: です・ます体 desu/masu-tai (styl uprzejmy, ponieważ każde zdanie kończy się na desu lub masu); i  だ体 da-tai (styl potoczny; może nie nazywajmy go ‚nieuprzejmym’ […]

cropped-Japgramjiten_small.png

Słownik Japgramjiten już działa

Słownik online gramatyki języka japońskiego już działa Koniec przeprowadzek – miło mi poinformować, że tworzony przeze mnie pierwszy w Polsce kompleksowy Słownik online gramatyki języka japońskiego (w skrócie: Japgramjiten) już po migracji do WordPressa? ruszył dzisiaj na nowym serwerze hostingowym. Przy okazji dodam kolejną ciekawą wiadomość – Japgramjiten w międzyczasie […]

cropped-Japgramjiten_small.png

12750070_753860754714297_1218665197_a

shika

[項目]: しか [品詞]: postpozycja, 助詞 [接続]: po taigenach (postpozycje inne, niż は、が、を zachowują się przed shika, choć mogą też zostać pominięte); po przysłówkach ilości (np. sukoshi shika tylko troszkę). Shika wymaga negacji w orzeczeniu. [意味]: Shika jest postpozycją oznaczającą, że tylko element użyty w zdaniu przed ~shika spełnia warunek. Odpowiada […]


nagara

[項目]: ながら [品詞]: spójnik, 接続詞 [接続]: po czasowniku; Koniugacja Zasada tworzenia Przykład I (spółgłoskowe) temat na i- + nagara よみながら II (samogłoskowe) temat + nagara たべながら kuru ki + nagara きながら suru shi + nagara しながら [意味]: Nagara jest spójnikiem niosącym znaczenie symultanicznego wykonywania 2 czynności. Czasownik przed ~nagara i […]

12750070_753860754714297_1218665197_a-1

cropped-Japgramjiten_small.png

ba ii

[項目]: ばいい [品詞]: konstrukcja gramatyczna, 文型 [接続]: po formie warunkowej na ~ba (tylko po czasownikach) [意味]: Za pomocą konstrukcji ~ba ii udzielamy komuś rady lub pytamy o radę (zrób lepiej tak, co należy zrobić?) [例解]: この作文はいつまでに出せばいいんでしょうか。 Kono sakubun wa itsu madeni daseba iin deshou ka? Do kiedy powinienem oddać to […]


koto(1)

[項目]: こと(1) [品詞]: rzeczownik formalny, 形式名詞 [接続]: Po formie prostej czasownika lub i-przymiotnika. Po na-przymiotniku w czasie teraźniejszo-przyszłym należy dodać końcówkę ~na, z rzeczownikiem łączy się poprzez postpozycję ~no. [意味]: Koto(1) jest rzeczownikiem formalnym, oznaczającym abstrakcyjną, nienamacalną rzecz (DBJG: „intangible thing” 191). Od mono różni się tym, że ten drugi […]

cropped-Japgramjiten_small.png

cropped-Japgramjiten_small.png

te mo ii

[項目]: てもいい [品詞]: konstrukcja gramatyczna, 文型 [接続]: po formie łączącej (konektywnej) czasownika [意味]: Te mo ii jest konstrukcją gramatyczną za pomocą której wyrażamy pozwolenie lub pytamy, prosimy o pozwolenie (możesz, można, wolno, czy mogę? czy można?). Oczywiście, w stylu uprzejmym konstrukcja ta będzie brzmiała: te mo ii desu. Inicjalne ~te […]


mitai(da)

[項目]: みたい(だ) [品詞]: na-przymiotnik posiłkowy, 形容動詞 [接続]: po formie prostej czasownika lub i-przymiotnika; w przypadku na-przymiotnika lub rzeczownika nie używa się w czasie teraźniejszo-przyszłym przed ~mitai(da) spójki ~da (inaczej jest w przypadku you(da), gdzie po na-przymiotniku używa się końcówki ~na, a po rzeczowniki postpozycji ~no). [意味]: Mitai(da) jest modalnym na-przymiotnikiem […]

cropped-Japgramjiten_small.png

cropped-Japgramjiten_small.png

dekireba

[項目]: できれば [品詞]: fraza rozpoczynająca, 前置き [接続]: brak (stoi na początku zdania) [意味]: Stała fraza rozpoczynająca (maeoki) przy uprzejmym formułowaniu prośby (o ile to możliwe, jeśli się da, jeśli będzie Pan mógł). [例解]: できれば明日までにお願いしたいんですが。 Dekireba ashita madeni onegai shitain desu ga. O ile to możliwe, prosiłbym do jutra. [類型]: できたら […]


kanaa

[項目]: かなあ [品詞]: postpozycja końcowa, 助詞 [接続]: na końcu zdania po formie prostej czasownika lub przymiotnika. Uwaga: w czasie teraźniejszo-przyszłym po na-przymiotniku i rzeczowniku nie używa się spójki ~da: あの人は松本さんかな。 Ano hito wa Matsumoto-san kana. Tamten człowiek to chyba Matsumoto. [意味]: Postpozycja końcowa oznaczająca: zastanawianie się, szukanie odpowiedzi u partnera […]

cropped-Japgramjiten_small.png

cropped-Japgramjiten_small.png

de(4)

[項目]: で(4) [品詞]: postpozycja, 助詞 [接続]: po taigenach [意味]: specyficzne użycie postpozycji ~de, znaczenie określiłbym jako: 資格 ‚kwalifikacje’. W orzeczeniu musi stać przymiotnik/czasownik wartościujący pozytywnie, oznaczający spełnienie (いい ‚dobry, świetny’、十分 juubun ‚w pełni’、結構 kekkou ‚wystarczający’、満足 manzoku ‚satysfakcjonujący’ i inne). Wtedy rzeczownik, po którym stoi postpozycja ~de oznacza: ilość, cenę, cechy/kwalifikacje […]


tte(1)

[項目]: って(1) [品詞]: postpozycja, 助詞 [接続]: Na końcu zdania, po formie prostej czasownika, i-przymiotnika; w przypadku na-przymiotnika i rzeczownika w czasie teraźniejszo-przyszłym przed -tte musi być spójka da (datte). [意味]: Kolokwialna postpozycja cytatu, odpowiada: と、というのは、といって、といえば w bardziej uprzejmym stylu. Czasownik iu (w dowolnej formie: itta/itteta/iimashita/iu/itteru/iimasu/iwareru, itd.) bywa zwykle pomijany po […]

cropped-Japgramjiten_small.png

cropped-Japgramjiten_small.png

kaette

[項目]: かえって [品詞]: przysłówek, 副詞 [接続]: na początku drugiego zdania, po przecinku [意味]: 予想や当然と逆の結果を表す。Przysłówek oznaczający, iż czynność, zdarzenie podane w zdaniu drugim jest niezgodne z oczekiwaniami mówiącego, z wiedzą potoczną o świecie. Ktoś chciał dobrze, a tu wyszło inaczej. DIJG: An adverb used when one describes a situation/event that occurs […]


Czasowniki dawania i otrzymywania

Czasowników dawania i otrzymywania używa się w języku japońskim do opisywania czynności wręczania czegoś komuś lub wykonania dla kogoś jakiejś przysługi. Odmienność japońskiego w tej kwestii polega na tym, że istnieje specjalny czasownik oznaczający to, że ktoś trzeci dał coś mi lub osobom, z którymi mówiący się identyfikuje (kureru). Więcej […]

czasownikidawaniaiotrzymywania